Certifikace

Naše firma je držitelem Osvědčení funkční způsobilosti zařízení na ošetření dřevěného obalového materiálu.

Osvědčení funkční způsobilosti zařízení na ošetření dřevěného obalového materiálu

Osvědčení potvrzuje, že naše firma splňuje požadavky zákona č. 32612004 Sb., a standardu FAO: Pub. No. 15: Regulation of wood packaging material in international trade, 2009.